Hôm nay: chủ nhật, 17/02/2019.
Chào Mừng Bạn Đến Với Website Bộ Môn Giáo Dục Thể Chất.

Nhân sự

 

  TRƯỞNG BỘ MÔN
 

ThS. HỒ VĂN TÚ

Nhiệm vụ: Phụ trách chung, thi đua, giảng dạy.

Điện thoại: 0917808180

Email: hvtu@agu.edu.vn

   PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN
 

ThS. ĐINH THỊ KIM LOAN

Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình hệ không chuyên, thi đua, cơ sở vật chất, giảng dạy, NCKH.

Điện thoại:01682799777

Email: dtkloan@agu.edu.vn

  GIẢNG VIÊN CHÍNH

 

ThS. VĂNG CÔNG DANH

Nhiệm vụ: Giảng dạy, NCKH.

Điện thoại: 0918145745

Email: vcdanh@agu.edu.vn

  GIẢNG VIÊN
 

ThS. TRẦN NGỌC HÙNG

Nhiệm vụ: Giảng dạy, NCKH

Điện thoại: 0918000508

Email: tnhung@agu.edu.vn

 

  GIẢNG VIÊN
 

ThS. TRẦN KỲ QUỐC TUẤN

Nhiệm vụ: Giảng dạy, NCKH.

Điện thoại: 0918889740

Email: tkqtuan@agu.edu.vn

  GIẢNG VIÊN
 

ThS. NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO

Nhiệm vụ: Giảng dạy, NCKH.

Điện thoại: 0915997866

Email: ntpthao@agu.edu.vn

 

  GIẢNG VIÊN
 

ThS. TRẦN THỊ THẢO TRANG

Nhiệm vụ: Giảng dạy, NCKH.

Điện thoại: 0913179180

Email: ttttrang@agu.edu.vn

  GIẢNG VIÊN
 

PHẠM THỊ BO BO

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

Điện thoại: 0939470828

Email: ptbbo@agu.edu.vn

   
  GIẢNG VIÊN
 

ThS. CHAU KHON

Nhiệm vụ: Giảng dạy, NCKH.

Điện thoại: 01226543502

Email: ckhon@agu.edu.vn

  GIẢNG VIÊN
 

ThS. NGUYỄN THANH TÚ

Nhiệm vụ: Giảng dạy, NCKH.

Điện thoại: 0907480680

Email: nttu@agu.edu.vn

  GIẢNG VIÊN
 

ThS. PHẠM VĂN HẬN

Nhiệm vụ: Giảng dạy, NCKH. (NCS)

Điện thoại: 0918175005

Email: pvhan@agu.edu.vn

  GIẢNG VIÊN
 

ĐÀO CHÁNH THỨC

Nhiệm vụ: Giảng dạy, NCKH.

Điện thoại:

Email: thuchus@gmail.com; dcthuc@agu.edu.vn

Website:

  GIẢNG VIÊN
 

TS. HÀNG QUANG THÁI

Nhiệm vụ: Giảng dạy, NCKH

Điện thoại: 0903009599

Email: hqthai@agu.edu.vn

                  CHUYÊN VIÊN  
 

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Nhiệm vụ: Văn thư bộ môn

Điện thoại: 01255.414.010

Email: ntlanphuong@agu.edu.vn

 
4318 lần đọc