Hôm nay: chủ nhật, 17/02/2019.
Chào Mừng Bạn Đến Với Website Bộ Môn Giáo Dục Thể Chất.

Giới Thiệu

SƠ LƯỢC VỀ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

  • Từ 1976 – 1995, là tổ văn thể mỹ gồm các môn như: Thể dục – Nhạc – Họa – Thủ công – Tâm lý giáo dục.
  • Từ 1995 – 2000, trường THSP xác nhập trường CĐSP. Môn thể dục sinh hoạt ở tổ nghiệp vụ gồm các môn: Thể dục  - Quốc phòng – Công tác Đội – Tâm lý giáo dục – Nhạc – Họa – Thủ công.
  • Năm 1999, trường CĐSP nâng thành trường Đại học An Giang. Môn thể dục và quốc phòng tách tổ nghiệp vụ thành tổ nghiệp vụ là: Thể dục – Quốc phòng do thầy Trần Kỳ Nam (thể dục) làm tổ trưởng và thầy Trần Văn Dương (quốc phòng) làm tổ phó.
  • Năm 2001, Bộ môn TD – QP tách thành 2 bộ môn hoạt động độc lập.
  • Năm 2003, Do có sự thay đổi ở Bộ môn GDQP nên 2 bộ môn phải nhập lại thành 1 bộ môn là BM.GDTC – QP.
  • Đến năm 2005, Được sự chấp nhận của cấp trên nên BM.GDTC – QP tách thành 2 bộ môn hoạt động độc lập đến ngày nay.

 Tập thể giảng viên Bộ môn GDTC năm 2015

1647 lần đọc