• Thông báo SV khóa 21 liên hệ gấp giảng viên phụ trách giảng dạy học phần tự chọn GDTC2(HKII - năm học 2020-2021)

    • 01/10/2021 - 15:38
    • 1
    Blog

    - Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh Covid 19 và yêu cầu cấp bách của P.ĐT , cần phải hoàn thành và tổng kết học phần tự chọn GDTC2 cho SV khóa 21 (HKII: năm học 2020-… Xem tiếp