Bộ môn Giáo dục thể chất nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Submitted by admin on Sat, 01/11/2014 - 14:38

Hội đồng khoa học do thầy Trần Kỳ Nam – Trưởng Bộ môn làm Chủ tịch, ThS. Văng Công Danh phản biện 1, ThS. Trần Kỳ Quốc Tuấn phản biện 2, ThS. Nguyễn Trần Phương Thảo Ủy viên, ThS. Đào Chánh Thức Ủy viên thư ký Hội đồng.

Đại diện phòng QLKH Cô Nguyễn Thị Lan Phương Ủy viên và đại diện phòng KH-TV Cô Nguyễn Lan Tuyền Ủy viên Hội đồng.

Chủ nhiệm đề tài đã chọn ra được 4 test để làm nội dung tuyển sinh năng khiếu hệ cao đẳng chuyên ngành Giáo dục thể chất ở trường Đại học An Giang gồm: Test chiều cao, Test  chạy 30m tốc độ cao, Test bật xa tại chỗ, Test đo độ dẻo cột sống tư thế ngồi.

Đánh giá về đề tài, Hội đồng khoa học cho rằng đây là nghiên cứu có ý nghĩa khoa học cao, mang tính thực tiễn và có tính khả thi cao. Theo kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, đề tài đạt 83.4/100 điểm, xếp loại Khá.

Hội đồng đã thống nhất cho nghiệm thu đề tài của ThS. Trần Ngọc Hùng, đồng thời Bộ môn Giáo dục thể chất sẽ đề xuất với nhà trường ứng dụng những nội dung của đề tài trong kỳ thi tuyển sinh hệ cao đẳng của ngành trong năm 2015.

Chủ nhiệm đề tài (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng
Chủ nhiệm đề tài (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

ThS. Phạm Văn Hận