Hình ảnh lễ tốt nghiệp các lớp Cao đẳng thể dục ( khóa 39,40) & các lớp Đại học thể dục liên kết

Submitted by tkqtuan on Sun, 17/03/2019 - 20:53
Lễ tốt nghiệp lớp CD39TD
                                                           Lễ tốt nghiệp lớp CD39TD

 

Lễ tốt nghiệp lớp CD40TD
                                                          Lễ tốt nghiệp lớp CD40TD

 

gụhikik
                                                     Đại học TDTT  liên kết khóa 6

 

gfhfdhfh
                                                        Đại học TDTT  liên kết khóa 6

 

Tin ảnh: ThS. Nguyễn Trần Phương Thảo