Tuyển sinh


  • Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014

    • Sat, 26/07/2014 - 14:43
    • 1
    Blog

    Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án… Xem tiếp


  • Subscribe to Tuyển sinh