Một buổi học Thể dục nhịp điệu của sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học An Giang

Submitted by tkqtuan on Thu, 18/04/2019 - 10:55

 

1

 

2

 

3

 

4

 

6

 

8

 

9

 

10

 

11

 

                                                Tin ảnh: ThS. Đinh Thị Kim Loan & ThS. Nguyễn Thanh Tú bộ môn GDTC