Điền kinh https://pe.agu.edu.vn/bo-mon/dien-kinh en Sinh viên thể dục các khóa tích cực tham gia các hoạt động phong trào thể dục thể thao kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 - 26/3/2019) https://pe.agu.edu.vn/sinh-vien-duc-cac-khoa-tich-cuc-tham-gia-cac-hoat-dong-phong-trao-duc-thao-ky-niem-88-nam-ngay-0 <span property="schema:name">Sinh viên thể dục các khóa tích cực tham gia các hoạt động phong trào thể dục thể thao kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 - 26/3/2019)</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/tkqtuan" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">tkqtuan</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-03-24T14:12:54+00:00">Sun, 24/03/2019 - 21:12</span> Sun, 24 Mar 2019 14:12:54 +0000 tkqtuan 174 at https://pe.agu.edu.vn Đội tuyển Điền kinh Việt Nam đầu tư cho tương lai https://pe.agu.edu.vn/doi-tuyen-dien-kinh-viet-nam-dau-tu-cho-tuong-lai <span property="schema:name">Đội tuyển Điền kinh Việt Nam đầu tư cho tương lai</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2014-05-06T08:03:10+00:00">Tue, 06/05/2014 - 15:03</span> Tue, 06 May 2014 08:03:10 +0000 admin 158 at https://pe.agu.edu.vn Đại hội Thể dục-Thể thao tỉnh An Giang lần VII-2014: Môn Điền kinh https://pe.agu.edu.vn/dai-hoi-duc-thao-tinh-giang-lan-vii-2014-mon-dien-kinh <span property="schema:name">Đại hội Thể dục-Thể thao tỉnh An Giang lần VII-2014: Môn Điền kinh</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2014-05-04T08:25:56+00:00">Sun, 04/05/2014 - 15:25</span> Sun, 04 May 2014 08:25:56 +0000 admin 160 at https://pe.agu.edu.vn