Học tập https://pe.agu.edu.vn/chuyen-muc/hoc-tap en Hình ảnh đẹp sau đợt thực tập của lớp CD41TD https://pe.agu.edu.vn/hinh-anh-dep-sau-dot-thuc-tap-cua-lop-cd41td <span property="schema:name">Hình ảnh đẹp sau đợt thực tập của lớp CD41TD</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/tkqtuan" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">tkqtuan</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-03-24T14:22:52+00:00">Sun, 24/03/2019 - 21:22</span> Sun, 24 Mar 2019 14:22:52 +0000 tkqtuan 175 at https://pe.agu.edu.vn Hội nghị học tốt ngành Giáo dục thể chất https://pe.agu.edu.vn/hoi-nghi-hoc-tot-nganh-giao-duc-chat <span property="schema:name">Hội nghị học tốt ngành Giáo dục thể chất</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2015-09-10T19:15:00+00:00">Fri, 11/09/2015 - 02:15</span> Thu, 10 Sep 2015 19:15:00 +0000 admin 148 at https://pe.agu.edu.vn Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014 https://pe.agu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-tien-si-o-nuoc-ngoai-theo-de-911-nam-2014 <span property="schema:name">Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2014-07-26T07:43:45+00:00">Sat, 26/07/2014 - 14:43</span> Sat, 26 Jul 2014 07:43:45 +0000 admin 154 at https://pe.agu.edu.vn Những yếu tố vận động khác nhau sau bữa ăn có ảnh hưởng tới lượng đường trong máu và insulin của người trưởng thành https://pe.agu.edu.vn/nhung-yeu-van-dong-khac-nhau-sau-bua-co-anh-huong-toi-luong-duong-trong-mau-va-insulin-cua-nguoi <span property="schema:name">Những yếu tố vận động khác nhau sau bữa ăn có ảnh hưởng tới lượng đường trong máu và insulin của người trưởng thành</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2014-07-20T07:54:10+00:00">Sun, 20/07/2014 - 14:54</span> Sun, 20 Jul 2014 07:54:10 +0000 admin 155 at https://pe.agu.edu.vn ĐHAG đạt giải Ba toàn đoàn Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên Toàn quốc lần thứ XVII năm 2014 https://pe.agu.edu.vn/dhag-dat-giai-ba-toan-doan-ky-thi-olympic-vat-ly-sinh-vien-toan-quoc-lan-thu-xvii-nam-2014 <span property="schema:name">ĐHAG đạt giải Ba toàn đoàn Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên Toàn quốc lần thứ XVII năm 2014</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2014-05-04T14:41:11+00:00">Sun, 04/05/2014 - 21:41</span> Sun, 04 May 2014 14:41:11 +0000 admin 162 at https://pe.agu.edu.vn