Thể thao - giải trí https://pe.agu.edu.vn/chuyen-muc/the-thao-giai-tri en Sinh viên thể dục các khóa tích cực tham gia các hoạt động phong trào thể dục thể thao kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 - 26/3/2019) https://pe.agu.edu.vn/sinh-vien-duc-cac-khoa-tich-cuc-tham-gia-cac-hoat-dong-phong-trao-duc-thao-ky-niem-88-nam-ngay-0 <span property="schema:name">Sinh viên thể dục các khóa tích cực tham gia các hoạt động phong trào thể dục thể thao kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 - 26/3/2019)</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/tkqtuan" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">tkqtuan</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-03-24T14:12:54+00:00">Sun, 24/03/2019 - 21:12</span> Sun, 24 Mar 2019 14:12:54 +0000 tkqtuan 174 at https://pe.agu.edu.vn