Thông báo SV khóa 21 liên hệ gấp giảng viên phụ trách giảng dạy học phần tự chọn GDTC2(HKII - năm học 2020-2021)

Submitted by tkqtuan on Fri, 01/10/2021 - 15:38

- Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh Covid 19 và yêu cầu cấp bách của P.ĐT , cần phải hoàn thành và tổng kết học phần tự chọn GDTC2 cho SV khóa 21 (HKII: năm học 2020-2021).

- Trên tinh thần thống nhất của BM.GDTC trong cuộc họp trực tuyến lúc 8h 30' (1/10/2021). Nay BM.GDTC thông báo đến tất cả SV khóa 21, gấp rút liên hệ với giảng viên phụ trách giảng dạy học phần tự chọn GDTC2 để thống nhất và cập nhật điểm thi học phần.